Dark Light

תקנון משלוחים

אספקת המוצרים

אי אר סלולר בע”מ תדאג לאספקת המוצר,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה ע”י הלקוח תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא
אם צויין מפורשות אחרת. אספקת המוצר תלויה בתשלום מלא בעבורו ע”י הלקוח.

אי אר סלולר בע”מ לא תהיה אחראית על עיכובים באספקת המשלוח ללקוח במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום
ונזקי טבע.

שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

כל סיבה שאינה בשליטתה.

יובהר כי זמני אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד, א’-ה’, ללא שישי שבת, ערבי חג וחג. .

איסוף עצמי

איסוף עצמי יתבצע ע״י הלקוח מחנות אי אר סלולר בכתובת חיל ההנדסה 1, במתחם מקס אמות באר שבע.

יש לשים לב גכי האיסוף העצמי יהיה אפשרי רק לאחר אישור ההזמנה ע״י אי אר סלולר בע״מ.

לעוד נתונים ניתן לעיין בעמוד –  תקנון אתר

עגלת הקניות

close
דילוג לתוכן