Dark Light

תקנון האתר

אי אר סלולר בעמ ח.פ 515175453 משמשת כחנות פיזית ואינטרנטית לרכישת מוצרי סלולר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין אי אר סלולר , לכל דבר ועניין.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

תנאי התקנון עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של אי אר סלולר בע”מ. השימוש בלשון זכר נעשית מטעמי נוחות בלבד. 

המכירה באתר לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא למכירה חוזרת אלא אם כן החברה הסכימה לכך.

יובהר כי כל המשתמש באתר ומבצע דרכו רכישות מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות. במידה והמשתמש הינו קטין הוא מאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הרכישות המאושרות לבני גילו ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו. נוסף על כך יובהר כי על הלקוח להיות בעל תעודת זהות ישראלית/ תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל. על הלקוח להיות בעל כרטיס אשראי ישראלי/ בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל. 

התמונות והסרטונים המוצגים באתר, לרבות צבעי המוצרים, הינם להמחשה בלבד. במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו , לא יחייב הדבר את החנות. בכל מקרה של סתירה בין המתואר בדף המוצר, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב. נתוני המכשירים הטכניים המופיעים באתר הינם בהתאם לפרסומי היצרנים/ יבואנים. 

פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע”י הקשה על שורת המוצר בדף

החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי. המחירים, המבצעים, וכל מה שמופיע בדפי המוצר תקפים עד לסוף יום העבודה. המחירים באתר כוללים מע”מ. צוות האתר משתדל לעדכן מחירים בזמן אמת. עם זאת, במידה ותחול טעות במחיר המוצר המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שיימסר ללקוח באימות העסקה הטלפוני ע”י נציג אי אר סלולר. 

 

אי אר סלולר תשלח אליך מידע, המלצות ומבצעים אך רק אם תמלא את כתובת הדוא”ל באתר.
מתוך חוק איסור שליחת “דואר זבל” , חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008*
“על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה:
הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו”
ועל כן, אי אר סלולר שומרת על זכותה לשלוח אליך מידע, המלצות ומבצעים ע”י דיוור במייל זאת במידה ותמלא את כתובת הדוא”ל באתר ו/או תשלח אלינו מייל לתמיכה ו/או מידע.
.

בכדי להשלים את המכירה, הלקוח ימסור את פרטי האשראי בדף התשלום המאובטח/ בסניפי החנות עצמה

השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הלקוח תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. יובהר כי אי אר סלולר בע”מ שומרת לעצמה את הזכות, ע”פ שיקול דעתה, לא לבצע עסקה/ לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל. 

לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם
משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון , מספר כרטיס אשראי..

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור
ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העיסקה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה
ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות
לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי.
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי .
במידה והלקוח לא יפעל להסדרת האישור לעסקה, תראה העסקה כמובטלת לאחר 2 ימי עסקים.

מדיניות ביטול עסקה (עסקאות שבוצעו בעסקת מכר מרחוק שבוצעו דרך אתר האינטרנט של החברה או באמצעות הטלפון והן בלבד) והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “החוק”).

למען הסדר הטוב, יודגש כי עצם ביצוע ההזמנה באתר או בטלפון אינו מהווה מכירה.

לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר ללקוח מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: “טופס גילוי”) באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח ו/או לכתובת הדואר שציין הלקוח בעת אספקת המוצר, ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר ללקוח, לפי שיקול דעתה של החברה. ככול והלקוח לא קיבל לרשותו את טופס הגילוי, יפעל הלקוח ליידע את החברה בהקדם האפשרי.

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו במעמד המסירה לידיו

לקוח המבקש איסוף עצמי באחד מסניפי הרשת יחויב במלוא סכום ההזמנה דרך האתר. לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא. 

קבלת המוצר במשלוח עד הבית/ איסוף עצמי באחד מסניפי הרשת תתאפשר רק בהצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי שאיתו בוצעה ההזמנה. 

ביטול עסקה:

הלקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים קלנדריים (14) מיום קבלת המוצר בתנאי שלא בוצע שימוש במוצר והוא נמצא באריזתו המקורית, כולל חשבונית רכישה. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר שומשו והם תקינים, או שפורקו והורכבו. 

בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. נוסף לכך, החברה רשאית לנכות מהעסקה עמלת סליקה בהתאם לחוק.

הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:

מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995;

מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, חלה על הלקוח.

אי אר סלולר בע”מ רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים

נפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

במידה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית אי א סלולר לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

לינק לעמוד ביטול עסקה

מדיניות החזרת מוצרים

זיכוי/החלפת מוצר יתבצע בצירוף חשבונית רכישה בלבד תוך 14 ימים מיום הרכישה.

זיכוי/החלפה יתאפשר רק על מוצרים שלא נפתחו מאריזתם המקורית, ושלא נעשה בהם כל שימוש מכל סוג שהוא.

סכום הזיכוי יהיה זהה לסכום ששולם בפועל בעת רכישת הפריט או כנגד החזרה המוצר יינתן שובר זיכוי.

זיכוי זה יהיה תקף ל 12 חודשים ממועד ההחזרה, לאחר מועד זה לא יכובד הזיכוי. במידה והזיכוי אבד/נגנב/הושחת לא יוחלף הזיכוי ולא יתאפשר מתן זיכוי אחר ו/או פיצוי בגינו.

 אספקת המוצרים

אי אר סלולר בע”מ תדאג לאספקת המוצר,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה ע”י הלקוח תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא
אם צויין מפורשות אחרת. אספקת המוצר תלויה בתשלום מלא בעבורו ע”י הלקוח. 

אי אר סלולר בע”מ לא תהיה אחראית על עיכובים באספקת המשלוח ללקוח במקרים הבאים: 

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום
ונזקי טבע.

שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

כל סיבה שאינה בשליטתה.

יובהר כי זמני אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד, א’-ה’, ללא שישי שבת, ערבי חג וחג. .

אבטחת מידע פרטיות בחנות

יצוין כי דף הסליקה הינו חיצוני לאתר ומנוהל ע”י חברה המתמחה בתחום. פרטי האשראי אינם נשמרים אצל אי אר סלולר בע”מ בשום שלב. הלקוח מאשר כי דף הסליקה הינו חיצוני והשארת פרטי התשלום שם מהווה הסכמה כי הלקוח מוותר על כל טענה כלפי אי אר סלולר בדבר שימוש לרעה בםרטי אמצעי התשלום שלו שעלולים לנבוע מחדירה למאגר המידע של החברה המתפעלת את דף הסליקה החיצוני. 

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח

ע”פ חוק אי אר סלולר בע”מ מאפשרת ללקוחותיה לפנות ללא תשלום פסולת אלקטרונית (שאינה מזיקה/שהחוק חל עליה), הדומה למוצרים שהזמינו באתר בכמות ובמשקל כמתחייב בחוק, על הלקוח להודיע טרם אספקת המוצר שהוא מעוניין בפינוי הפסולת. .עגלת הקניות

close
דילוג לתוכן